Bánh xe cầu trục D200

Liên hệ : 0918 685 779

Cụm bánh xe chủ động và bị động (trong tiêu chuẩn) được thiết kế chế tạo tại Công ty Cầu trục BTEC bao gồm các dòng sản phẩm chính:

- Cụm bánh xe D200

- Cụm bánh xe D250

- Cụm bánh xe D300

- Cụm bánh xe D400

- Cụm bánh xe D500

Sản phẩm cùng loại